Życzenia Wielkanocne

„Alleluja biją dzwony,
głosząc w świata wszystkie strony,
że zmartwychwstał Pan!
Biją długo i radośnie,
że aż w piersiach serce rośnie,
triumf prawdzie dan”.

Z okazji Świąt Wielkanocnych, życzymy by Jezus Chrystus napełniał wszystkich mocą Zmartwychwstania, a perspektywa życia wiecznego dodawała sił i motywacji na cały rok. Życzymy aby Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił ludzi wolnymi, pomnażał wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił rodzinom, aby odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu.

Chrystus Zmartwychwstał!

Prawdziwie Powstał!

Ks. Adam Sekula

Reklamy