Katecheza 2016

28 maja, w sobotnie przedpołudnie, nasza świątynia zgromadziła uczestników katechezy parafialnej. Po Sakramencie Pokuty i Pojednania, podczas Eucharystii, dziękowaliśmy Panu Bogu za Jego dary w roku katechetycznym i szkolnym, prosząc o błogosławieństwo na czas wakacji. Na zakończenie była wspólna agapa, rozdanie pamiątkowych fotografii i drobnych upominków wszystkim uczestnikom.

Zapraszamy do galerii katechetycznej:

Reklamy