Poświęcenie figury Niepokalanej

2014-09-19 11.31.00

17.09.2014 podczas  odpustu parafialnego, Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, udzielił sakramentu bierzmowania kandydatom z parafii Stara Huta i Piotrowce.

Poświęcił też Dom parafialny i figurę Matki Bożej przed plebanią.

TOTUS TUUS

w roku kanonizacji Jana Pawła II

2014

Reklamy