Poświęcenie figury Niepokalanej

17.09.2014 podczas  odpustu parafialnego, Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, Metropolita Lwowski, udzielił sakramentu bierzmowania kandydatom z parafii Stara Huta i Piotrowce. Poświęcił też Dom parafialny i figurę Matki Bożej przed plebanią. TOTUS TUUS w roku kanonizacji Jana Pawła II 2014